Scroll Top

Om je een goed en helder idee te geven van mijn werkwijze leg ik je deze graag uit in een aantal heldere stappen. Uiteraard kunnen er in jouw persoonlijke situatie zaken zijn die het proces een beetje anders maken, hier komen we in het kennismakingsgesprek samen achter.

Alles begint met het kennismakingsgesprek. Deze kennismaking is geheel vrijblijvend en schept geen verplichtingen. Ik kom graag bij je langs om samen de financiële situatie in kaart brengen. Dit zullen we doen aan de hand van inkomensgegevens en eventueel andere relevante zaken. We gaan tijdens dit gesprek kijken wat je hebt en wat jouw wensen zijn. Maar ook wat je juist niet wilt, of niet nodig hebt. Hierbij wordt rekening gehouden met hoeveel risico of zekerheid je wilt. Het gesprek is pas geslaagd als jij tevreden bent, het gaat om belangrijke, grote beslissingen.
Je weet nu wat er mogelijk is!

Je weet nu wat je kunt en wat de het beste bij je past. Met een gerust gevoel op pad om de geschikte woning te vinden.

Nu we ook het belangrijkste puzzelstukje hebben (de woning) gaan we alles op maat maken. Dit is natuurlijk voor iedereen anders. We gaan samen op zoek naar de best passende hypotheek. Maar ook moeten we rekening houden met onvoorziene zaken. Er kan van alles gebeuren en het is belangrijk dat de hypotheek niet alleen nu past maar ook in de toekomst!
We kijken o.a. naar de volgende zaken;

  • Hypotheekvormen, maandlasten & hoe lang zet ik de rente vast
  • Pensioen (is de woning dan nog te betalen of hoe zorgen we daarvoor)
  • Arbeidsongeschiktheid (hoe werkt dat nou eigenlijk)
  • Trouwen, kinderen, scheiden, minder werken etc.….

Wat kun je besparen of wat moet er extra gespaard worden om de door jou gestelde doelen te realiseren. Dit leggen we vast in een “hypotheekadviesrapport” en krijg je mee zodra alles is uitgewerkt. Je kan zo altijd nalezen wat we hebben besproken en waarom de keuzes zijn gemaakt.

Zodra we de best passende hypotheek hebben gevonden waarbij we rekening hebben gehouden met de huidige en eventueel toekomstige situaties gaan we de hypotheekaanvraag doen bij de best passende geldverstrekker. Deze zal een aantal documenten willen ontvangen om de aanvraag te kunnen beoordelen. Als je wilt help ik ook bij het aanvragen van een taxatierapport. Als alles akkoord is bevonden door de gekozen geldverstrekker krijg je de offerte. De offerte gaan we samen controleren en bij akkoord getekend retour sturen. De hypotheek is hiermee geregeld.

Je maakt een afspraak met de notaris om de sleutel van de woning in ontvangst te kunnen nemen.
Gefeliciteerd!

Vakbekwaamheid

Het is natuurlijk belangrijk dat je kwaliteit krijgt geboden en dat er wordt voldaan aan de zwaarste eisen die de beroepsgroep aan onze activiteiten stelt. Ik ben in het bezit van alle relevante diploma’s en certificaten en bekwaam mij blijvend in het vak via permanente educatie.

Erkend Financieel Adviseur (EFA)

De erkenning van de EFA is een kwaliteitslabel voor financieel adviseurs uitgegeven door de Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH). Elke erkende adviseur moet voldoen aan vakbekwaamheids- en ervaringseisen.  

Gedragscode Hypothecaire Financieringen

Wij hebben ons verplicht om ons aan de Gedragscode Hypothecaire Financieringen te houden. De gedragsregels zijn opgesteld in overleg met de overheid en consumentenorganisaties. Er zijn minimum voorwaarden afgesproken waaraan folders, offertes en berekeningen met betrekking tot hypotheekverstrekking dienen te voldoen. Bij overtreding van de gedragscode kan men zich beklagen bij de Commissie van Toezicht. 

Inschrijving AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt krachtens de wet toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van onder meer financiële adviseurs. Omdat wij als tussenpersoon actief zijn in de financiële dienstverlening zijn wij verplicht om over een vergunning te beschikken.

Het kantoor is ingeschreven bij de AFM onder nummer 12045706. 

Kifid

Als je niet helemaal tevreden bent over de werkwijze wil ik je vragen contact op te nemen. Dit wordt zeer serieus genomen en zal zo snel mogelijk worden opgepakt. Mocht de klacht toch niet naar tevredenheid zijn afgehandeld kan je contact opnemen met;

Kifid
Postbus 93257
2509AG Den Haag
070-333 8 999
www.kifid.nl

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Er is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten waarop onder voorwaarden kan worden teruggevallen indien u schade lijdt als gevolg van fouten die zijn gemaakt. Dit geeft u extra zekerheid.

Geheel onafhankelijk bemiddelaar

Jack van Dijk financieel advies is een volledige zelfstandige onderneming.
Er is geen enkele contractuele verplichting met een geldverstrekker of verzekeraar om je te adviseren te kiezen voor bepaalde financiële producten.

Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in het kapitaal.