Kan ik met een studieschuld een huis kopen?

Je wilt een huis kopen?

Maar je hebt een studieschuld?

Lees dan verder!

Kun je met een studieschuld een huis kopen? Jazeker, met een studieschuld kun je nog steeds geld lenen voor het kopen van een huis. Het heeft echter wel invloed op de hoogte van wat je maximaal kunt lenen. Belangrijk hierin is ook of je studeerde voor of na 1 september 2015. Oftewel, val je onder het oude of het nieuwe leenstelsel?

Het oude leenstelsel

Studerend vóór 1 september 2015 is de situatie als volgt;
Als student kreeg je een basisbeurs. Daarnaast was er de mogelijkheid om extra te gaan lenen. Als je binnen de geldende norm de studie had afgerond dan werd de basisbeurs omgezet in een gift. Voor het extra geleende bedrag kreeg je maximaal 15 jaren de tijd om dit deel terug te betalen.
Er werd 0,75% gecorrigeerd op de oorspronkelijke leensom. Stel, je hebt je studie succesvol afgerond, maar je hebt hiervoor wel € 5.000,- extra geleend. Er wordt dan rekening gehouden met een maandelijkse betaling van € 37,50 (0,75% van € 5.000,-). Dit bedrag kun je dan volgens de hypotheekverstrekker niet meer gebruiken voor je hypotheeklasten.

Het nieuwe leenstelsel

Studerend ná 1 september 2015 is de situatie als volgt;
Als student krijg je nu een studievoorschot. Je moet dus zelf gaan betalen wat er ook gebeurt. Er is dus niet meer sprake van een gift wanneer je binnen de geldende norm je studie weet af te ronden. Wel krijg je extra tijd om de lening terug te betalen, namelijk 35 jaar. Dit was eerst 15 jaar. Doordat je langer de tijd krijgt is het percentage dat per maand wordt gecorrigeerd op het inkomen lager, te weten 0,45%. Dit was eerst 0,75%. In het vorige voorbeeld gaat het nu dus om een maandelijkse betaling van € 22,50 (0,45% van € 5.000,-). Het voordeel is dat de druk op de maximale leencapaciteit nu lager is vergeleken met het oude leenstelsel. Echter, omdat er geen sprake meer is van een gift, zal over het algemeen de totale studieschuld nu hoger zijn bij de meeste mensen.

Er zijn manieren om hier slim mee om te gaan! Indien mogelijk kun je bijvoorbeeld ervoor kiezen om tussentijds (gedeeltelijk) op je studieschuld af te gaan lossen. Maar neem deze beslissing niet zomaar. Laat je daarin goed adviseren!
Meld in ieder geval altijd je studieschuld. Je wilt natuurlijk niet een onverantwoorde lening aangaan.

Wil je weten hoe het in jouw situatie uitpakt?
Bel of mail voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.